Verhuur inzamelvoertuig

Veel gemeenten in Nederland gaan over op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers op hun grondgebied. Het aantal ondergrondse containers neemt de laatste jaren enorm toe. Ondergrondse afvalcontainers hebben namelijk het voordeel ruimtebesparend te zijn en geen belemmering te vormen voor het aangezicht. Deze toename kan echter leiden tot problemen met uw inzamelvoertuig en capaciteit. Wij zijn in staat u op zowel korte als lange termijn en voor vast of incidenteel uit de brand te helpen.

Totaaloplossing calamiteiten

Van der Steen Reiniging en Transport is er met een totaaloplossing bij calamiteiten voor het machinaal ledigen van ondergrondse inzamelsystemen. Indien u problemen ondervindt met uw capaciteit, autolaadkraan of kraanweger, zijn wij uw partner. Ook als u een nieuwe klus heeft aangenomen en niet beschikt over de juiste middelen voor inzameling, kunt u bij ons terecht.

 

Onze voertuigen worden enkel met chauffeur verhuurd. Met elk opnamesysteem – Kinshofer, driehaak en metro aanslag systeem – hebben wij de meeste ervaring. Verder beschikken onze voertuigen over een geijkt Welvaarts kraanweegsysteem, dat per locatie de inhoud bepaalt.

 

Bovendien voldoen onze voertuigen aan de vereiste milieunormen en zijn ze geschikt voor elke afvalsoort. Voor rest, papier, PMD, gft en drankenkartons maken we gebruik van de inzamelperscontainer. In geval van textiel hebben we een volume container met kleppen, waardoor het textiel schoon en droog wordt vervoerd.Voor glas maken we gebruik van een container met drie compartimenten, zodat we de kleuren gescheiden inzamelen. Deze container beschikt ook over een BAUER frame, dat het ledigen van die containers ook
mogelijk maakt.

 

De kraan en onze vrachtwagens kunnen wij voorzien van een knijper en volume container. Dat maakt deze voertuigen uitermate geschikt voor het laden van grofvuil, afvoeren van snoeihout en het ledigen van bladkorven in een gemeente.